Rengjøringsfirma vs renholder på heltid

Å holde arbeidsplassen ryddig og ren kan være et problem for arbeidsgiveren. Ledelsens dilemmaer i denne saken gjelder om man skal ansette en renholder eller leie et eksternt selskap. På grunn av høye kostnader knyttet til å opprettholde en fast stilling bestemmer de fleste bedriftene seg for et rengjøringsfirma. Å sikre tjenester på et høyt nivå er en veldig lønnsom investering fordi det skaper et brukervennlig sted der folk kan føle seg trygge og fornøyde. Flere enn 60 % av selskapene bruker i dag eksterne rengjøringsfirmaer. Det er et virkelig stort tjenestemarked som stadig utvikler seg. Personer som er ansatt på stilling som renholder, har ikke muligheter til å sikre slike standarder for renslighet som de ansatte i denne typen selskaper. Profesjonelle tjenester betyr komforten ved å oppholde seg i bedrifter, kontorer, offentlige institusjoner eller helsesentre. Takket være deres profesjonelle tjenester skapes et positivt bilde av bedriften.

Rengjøringsselskapenes kompetanse

Før man leier et rengjøringsfirma, er det verdt å sjekke om det har de rette sertifikatene som beviser høy kvalitet på tjenestene som tilbys. Firmaet kan sjekkes i Renholdsregisteret. Ledelsen bør ha de rette kompetansene for å lede de ansatte. Dette gir kunden en garanti for at tjenesten vil bli utført på høyeste nivå og i tide, og i tilfelle en ansattes sykdom blir det utnevnt en vikar for ham. En riktig utarbeidet tidsplan for personalet garanterer effektiviteten av tjenestene og arbeidsglede også for personer ansatt i rengjøringsfirmaet.

Det er spesielt viktig når man utfører oppgaver i store bedrifter eller kontorbygg, der enkelte rengjøringsfaser bør planlegges nøye, og også deres omfang og frekvens. Et rengjøringsfirma er ansvarlig for å ansette folk som har tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og erfaring til å utføre alle oppgaver som er innenfor ansvarsområdet til denne typen selskaper. Antall ordrer, meningen om selskapet på markedet for denne typen tjenester og forholdet til entreprenører avhenger nemlig av dette. Pålitelig utførelse av sine plikter er grunnlaget for firmaets suksess. Oppgaven til ledelsen i et rengjøringsfirma er å sikre at de ansatte regelmessig forbedrer sine kvalifikasjoner.

Markedet for rengjøringsmidler og -utstyr tilbyr stadig bedre produkter og muligheter, og det er derfor ansatte forbedrer sine kvalifikasjoner på ulike typer opplæring, noe som garanterer levering av tjenester på høyeste nivå og engasjement i arbeid. Takket være godt organisert arbeid tilbyr rengjøringsfirmaet tjenester for mange kunder. Dette innebærer behovet for å organisere et høyt nivå av logistikk fordi de ansatte samtidig tilbyr tjenester på forskjellige steder, noe som krever at de må kjøre til ulike objekter sammen med utstyret som er nødvendig for å utføre arbeidet. I tilfelle når en ansatt plutselig blir syk, kan en kompetent ledelse finne vikar, og dette påvirker ikke kvaliteten på tjenestene på noen som helst måte.

Planleggingsarbeid krever effektiv forvaltning ikke bare av utstyr, men også av menneskelige ressurser. Ledere organiserer rengjøring på en slik måte at den ikke forstyrrer det daglige arbeidet til selskapet der rengjøringstjenesten blir utført. Uten effektiv logistikk ville ikke et slikt selskap kunne fungere på markedet på grunn av høy konkurranse. Ansatte bruker spesialiserte rengjøringsmidler og verktøy, og sikrer dermed høyest mulig servicenivå. Takket være sin kunnskap vet de utmerket godt hvilke væsker som skal brukes til å vaske forskjellige overflater eller interiører. Andre midler blir brukt på et kontor eller i en privat leilighet, og enda andre blir nødvendige for å rydde på et lager, i en produksjonshall eller på en byggeplass. Takket være dette trenger ikke kunden å bekymre seg for å sikre rengjøringsutstyret og kjemikaliene som trengs for det. Selskapets profesjonalitet fremgår også av pålitelig estimering av pris og tidspunkt for tjenesten.

Selskapets kompetanse inkluderer ikke bare en profesjonell rengjøringstjeneste av høy kvalitet, men også høflig og vennlig kundeservice og samarbeid med kunden. Ansvar i virksomheten fremgår også av å ha forsikring, noe som i tilfelle skader forårsaket av ansatte gir rett til å utbetale en erstatning.

Kompetanse til en renholder ansatt på heltid

Ansettelse av en renholder på heltid er forbundet med store kostnader for selskapet, for i tillegg til lønnen er arbeidsgiver pliktig til å betale en trygdeavgift og helseforsikring. Derfor er det definitivt mer lønnsomt å leie et eksternt selskap. I tilfelle renholderens sykdom må bedriften selv ordne en vikar eller slite med å rydde selskapslokaler.

Rengjøringsfirmaet skal derimot lett finne en annen ansatt til denne jobben. Dessuten har renholdere ikke profesjonelt utstyr som sikres av rengjøringsselskaper, og som er nødvendig for å tilby tjenester på høyeste nivå. Et rengjøringsfirma, i motsetning til en person ansatt på heltid, er i stand til å ta seg av enhver ordre – fra store anlegg til industrihaller som krever bruk av spesialutstyr og ressurser, og også kunnskap om driften, noe som renholder ansatt på heltid mangler.

Det er mer fordelaktig for bedrifter å ansette et eksternt rengjøringsfirma enn å ansette noen fast.