Hva er prisene på rengjøringsfirmaets tjenester avhengige av?

Når vi bestemmer oss for å bruke tjenestene til et rengjøringsfirma, må vi vite at deres priser avhenger av mange faktorer som må vurderes på forhånd. Nedenfor skal vi kort beskrive de viktigste av dem, noe som gjør det lettere for deg å velge det beste rengjøringsfirmaet – fra nå av vil du vite hva som faktisk ligger bak prisen på tjenestene som tilbys.

De viktigste faktorene som påvirker prisen på tjenesten

Omfanget av tjenester og rommenes areal

Prisen på tjenester som tilbys hver dag vil være forskjellig fra prisen på tjenester som leveres f.eks. et par ganger i måneden eller i enkelte situasjoner (f.eks. rengjøring etter en fest eller flyttevask). Rengjøring etter bygging krever andre midler enn rengjøring av kontor i et kontorbygg. Vi bør også huske at jo større arealet er, jo høyere er prisen for tjenesten. I dette tilfellet er det imidlertid lettere, for mange selskaper beregner prisen per kvadratmeter som vaskes.

Kjemiske midler

Ulike typer rengjøringsmidler brukes i forskjellige virksomheter, og selv om de vanligste rengjøringsmidlene er tilstrekkelige for den klassiske rengjøringen av en leilighet eller et kontorbygg, blir det i et serveringssted, en medisinsk institusjon eller i en produksjonshall nødvendig å bruke sterkere (dvs. dyrere ) rengjøringsmidler. I tillegg legger vi i dag større vekt på bruk av økologiske produkter med mindre skadelig innvirkning på miljøet, noe som er spesielt viktig når du markedsfører bedriften din som miljøvennlig, eller når du ønsker å rydde ditt eget hus uten bruk av kunstige kjemikalier. Her kan du få hjelp fra bl.a. et profesjonelt selskap Flyttevask Mesteren hvis tjenester du kan godt bruke for eksempel når du driver en virksomhet i Norge, eller når du leter etter et selskap som vil hjelpe deg med å få orden i leiligheten din etter flytting.

Spesialutstyr

Det blir ikke nødvendig i tilfelle rengjøring av hus eller leiligheter, men i mange selskaper kan vi støte på overflater som kan være spesielt følsomme for mekaniske skader. Og det er derfor bruk av passende rengjøringsutstyr er av stor betydning, slik som også den riktige måten å håndtere det på, noe som kvalifiserte ansatte i rengjøringsfirmaet har behersket.

Siden vi snakker om kvalifikasjoner …

Hvis rengjøring noen ganger krever bruk av spesialutstyr som ikke alle kan betjene, betyr det at det kreves passende opplæring som hver ansatt må gjennomgå, og dette innebærer igjen kostnader som varierer avhengig av om opplæringen blir gjennomført av en person fra selskapet eller noen utenfra.

Faste kostnader ved å drive virksomhet

Hvert selskap som leverer spesifikke tjenester, må ta hensyn til kostnadene det hele tiden pådrar seg. Når det gjelder et rengjøringsfirma, vil dette absolutt være kostnader for kjøp av rengjøringsmidler, reparasjon og service av rengjøringsutstyr, utskifting av utstyret fra tid til annen, og også regelmessige kostnader, det vil si f.eks. avgifter for fasiliteter, telefon, helseforsikring, trygdeavgift eller merverdiavgift og lønn for ansatte og andre kostnader knyttet til deres ansettelse.

Kjøring til stedet der tjenester ytes

Uansett om de ansatte har en lang eller kort vei til oppdragsstedet, får selskapet større eller mindre kostnader ved regelmessige kjøreturer, og i stor grad er dette også viktig når den endelige prisen for tjenesten fastsettes. En hyppig løsning er gratis levering, for eksempel i byen der selskapet tilbyr sine tjenester. Og derfor, i hvert fall med hensyn til dette aspektet, er det best å se etter et selskap som ligger så nært oss som mulig.